UITGEVERIJ

Livane uitgeverij kende een succesvolle jaar en is daarom aan uitbreiding
en vernieuwing toe.
 

De uitgeverij krijgt dan ook een aparte website in het nieuwe werkjaar dat begint
in september.
 

Nieuwe manuscripten mogen als steeds worden opgestuurd maar verwerking zal pas
gebeuren na 15 augustus.
 

Tot snel dus en blijven schrijven!