Voorbeeldcontract uitgeverij

Wanneer wij interesse hebben om jouw manuscript uit te geven, krijg je van ons een contract aangeboden dat er ongeveer zal uitzien zoals het onderstaande.

 

 

Artikel 1: Exclusieve licentie

 1. De auteur verleent de uitgever een licentie om het door de auteur vervaardigde werk uit te geven, met inachtneming van de voorwaarden vastgelegd in deze overeenkomst. Hierdoor worden alle andere uitgeverijen uitgesloten.
 2. De uitgever heeft het alleenrecht om het werk uit te geven in boekvorm en/of ebookvorm in de Nederlandse taal, in een eerste druk en elke eventuele volgende druk.
 3. Voor promotionele doeleinden mogen gedeeltes van het werk overgenomen worden door de uitgeverij (onder andere: vertalingen, voorpublicaties, nieuwsartikels)
 4. Het oorspronkelijke manuscript en alle latere versies daarvan, blijven eigendom van de auteur.

 

Artikel 2: Auteursrecht

 1. De auteur verklaart hierbij dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het werk te verlenen aan de uitgever. Hij heeft met andere woorden geen licentie of andere auteursrechterlijke bevoegdheden aan derden verleend, of afstand gedaan van zijn auteursrecht.
 2. Indien er een schadevergoeding geëist zou worden op grond van een inbreuk op deze auteursrechten, draagt de auteur elke verantwoordelijkheid.

 

Artikel 3: Oplage en prijs

 1. De oplage en verkoopprijs van het werk wordt in samenspraak tussen de auteur en de uitgever bepaalt.
 2. De auteur verbindt zich ertoe om een drukklare versie van het werk in te leveren bij de uitgever. Hierna zal de uitgeverij er alles aan doen om de redactie vlot te laten verlopen.
 3. Indien de kwaliteit van de inhoud niet aan de verwachtingen voldoet, kan de uitgever besluiten om niet tot uitgave over te gaan.

 

Artikel 4: Exploitatie en verkoop van het boek

 1. De promotionele activiteiten worden in samenspraak tussen de auteur en de uitgever bepaalt. Deze kunnen onder andere zijn: boekvoorstellingen, boekenbeurzen, signeersessies. De auteur verbindt zich ertoe om aan alle promotionele activiteiten deel te nemen.
 2. In ieder geval mogen er nooit meer dan 2.500 woorden gepubliceerd worden, hetzij schriftelijk, hetzij online.
 3. In iedere uitgave van het werk zal de naam (of pseudoniem) van de auteur duidelijk zichtbaar vermeld worden, hetzij op de omslag, op de boekrug en/of op de titelpagina van het boek, met of zonder het teken ©
 4. In iedere uitgave van het werk zal de naam van de uitgeverij vermeld worden, hetzij op de omslag, op de boekrug en/of op de titelpagina van het boek.
 5. De persoonlijke gegevens van de auteur mogen door de uitgever niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden vermeld.

 

Artikel 5: Honorarium

 1. Het honorarium wordt in samenspraak tussen de auteur en de uitgever bepaalt.
 2. De uitbetaling van het honorarium start op het moment dat de uitgever alle gemaakte kosten heeft terugverdiend door de boekverkoop.
 3. Vanaf dat moment zullen er afrekeningen gestuurd worden naar de auteur, met daarop onder andere: het aantal verkochte exemplaren, het bedrag van het aan de auteur verschuldigde honorarium zoals schriftelijk overeengekomen, de nog aanwezige voorraad.

 

Artikel 6: Wijziging en beëindiging van deze overeenkomst

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen van kracht indien de schriftelijke vastlegging daarvan door beide partijen ondertekend wordt.
 2. Deze overeenkomst is bindend en kan niet opgezegd worden, tenzij beide partijen overeenkomen om de samenwerking vroegtijdig stop te zetten en daar een schriftelijke vastlegging van ondertekenen.

 

 

Interesse in onze uitgeverij? Stuur een mailtje naar uitgeverij@livane.be